• admin
 • 13 Tháng Sáu , 2023
Convert JSON loằn tà loằn ngoằn thành Typescript interface

Nhớ lúc trước ngồi xóa mớ value của key rồi chuyển thành type cho đúng value vừa xóa, vài dòng thì…i’m fine chứ 50 dòng thì uể thiệt 🤦‍♂️ Làm sao để biến cái đống JSON kia thành Typescript interface nhỉ, chẳng lẽ ngồi thay từng cái 🤔 Mình chia sẻ cho các bạn 1 […]

 • admin
 • 7 Tháng Sáu , 2023
Phân biệt Web Storage và Cookie

Trong bài này cùng mình phân biệt web storage và cookie nhé. Gét gô Web Storage & Cookie Web storage có 2 loại đó là Local Storage và Session Storage Web storage lưu trữ được nhiều dữ liệu và dễ dùng hơn Cookie. Nhưng không có nghĩa họ bỏ không dùng Cookie nhé. Mỗi thằng […]

 • admin
 • 5 Tháng Sáu , 2023
Các loại function hay dùng trong React

Trong bài viết này mình sẽ ôn lại concept function hay dùng trong React nhé I/ Đầu tiên hay dùng nhất là Callback function. Nó chỉ là function truyền vào function khác như là 1 tham số thôi nên họ gọi là Callback function [crayon-666abeb23252e054421050/] Như mình demo ở trên thì biến callBack đóng vai […]

 • admin
 • 21 Tháng Tư , 2023
Async Await trong Javascript

Nếu như phiên bản có Promise giải quyết được được phần nào callback hell, nhưng vẫn chưa max ping thì đến ES7 chúng ta có thể xử lý bất động bộ 1 cách dễ nhìn và dễ đọc hơn với async/await Á à: Async/Await không thay thế promise nha mà nó kết hợp với promise […]

 • admin
 • 30 Tháng Một , 2023
Phòng chống tấn công XSS cho website

Hello mí ae bài viết này mình sẽ share kỹ thuật phòng chống XSS nghen. Ví dụ ở những field mà server trả về cho mình về dạng HTML thì ae không thể render như kiểu JSX product.description được nó sẽ gặp tình trạng kiểu như bên dưới, đấy là cách mà JSX chống lại […]

 • admin
 • 8 Tháng Mười , 2022
Destructuring, Rest parameter, Spread Syntax trong Javascript

Bài viết này mình sẽ tóm gọn về Destructuring, Rest parameter, Spread Syntax trong Javascript nhé. Mình thấy thực sự cần thiết và dùng rất nhiều trong dự án. Hy vọng với vài tóm tắt bên dưới sẽ giúp ae đỡ nhầm lẫn hơn cũng như biết được tên gọi của nó nhé Destructuring với […]

 • admin
 • 29 Tháng Sáu , 2022
Tìm hiểu về ASYNC AWAIT

Khi ta có một function là test, khi function test thực thi, bằng cách console.log (ở dưới) đoạn text được in ra theo thứ tự, nhưng khi ta setTimeout cho nó thì có sự thay đổi đoạn text sẽ in ra số 2 và 3 trước rồi sau đó mới in ra số 1   […]

 • admin
 • 9 Tháng Sáu , 2022
Cách so sánh 2 mảng cơ bản trong javascript

Bài viết này mình sẽ  tìm hiểu cách so sánh 2 mảng cơ bản trong javascript bằng kiểu dữ liệu Json nha. JSON là viết tắt của cụm từ Javascript Object Notation thì đây 1 kiểu dữ liệu tuân theo 1 quy tắc nhất định. Mình thấy ngôn ngữ nào cũng sử dụng nó cả […]

 • admin
 • 4 Tháng Sáu , 2022
Context trong React

Hi mọi người hôm nay mình sẽ nói về 1 useContext() hook trong React nha. Context cung cấp phương pháp để chia sẻ những giá trị giữ các component với nhau Mình có cây component sau: App(status: false) -> Header -> Menu -> User -> Profile Mình muốn truyền 1 dât từ App sang component […]

 • admin
 • 2 Tháng Sáu , 2022
useState trong React

Tiếp nối bài viết về hook useEffect() thì hôm nay mình sẽ nói về hook useState() nha useState() cũng là 1 hook cơ bản trong React, nó giúp mình sử dụng được state trong functional component Nó cũng là 1 cái hàm thôi, đầu vào là 1 initialState có thể là giá trị hoặc cũng […]

 • admin
 • 31 Tháng Năm , 2022
useEffect trong React

Hi mọi người bài này mình sẽ nói về hook useEffect() nha useEffect() là 1 hook trong React hook hỗ trợ cho functional component. Thường được dùng xử lý các vấn đề liên quan đến side-effects. Side effects có thể hiểu nôm na là những thứ mà nó tác động, chạy phía bên ngoài component […]

 • admin
 • 16 Tháng Năm , 2022
Tìm hiểu Javascript Modules

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về Module trong javascript là gì nhé. Module có thể hiểu như nó là 1 bộ phận, 1 phần nào đó tập hợp rất là nhiều function, logic trong đó và khi chúng ta muốn sử dụng nó thì chỉ cần gọi nó ra mà thôi […]

 • admin
 • 9 Tháng Năm , 2022
Lấy phần tử cuối trong mảng theo cách của bạn

Mình ví dụ 1 mảng đơn giản dưới đây và những cách mà lấy phần tử cuối trong mảng bạn có thể tham khảo áp dụng nhé const arr = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’]; Cách 1: Có thể dùng method pop để xóa phần tử cuối cùng trong mảng thu được phần tử cuối cùng. […]