• admin
  • 7 Tháng Bảy , 2023
Tạo Modal với React Portal

Say hi những ngừi ae của toiiiii. Bài viết này là khai bút con Mạc Bục đã mua cách đây 2 tuần của toiiii kaka. Máy chạy nhanh quá làm mình cũng quên luôn viết bài trên blog của mình hehe. À blog được tài trợ bởi server của ngừi anh thân thương Thành Trung. […]

  • admin
  • 23 Tháng Sáu , 2023
useCallback trong react

Hi 500 ae. Bài này mình giới thiệu về 1 hook là useCallback cũng như sử dụng nó ra sao nhé. Lướt thuiiiii Chúng ta thường dùng useCallback khi mình không muốn function của chúng ta được khởi tạo lại mỗi lần component chúng ta re-render [crayon-666ad918587b9656179341/] Cách dùng thì tham số đầu tiên là […]

  • admin
  • 19 Tháng Sáu , 2023
React.memo và useMemo trong React

Say hi 5 chăm ae, bài này sẽ là bài đầu tiên trong chuỗi React Hook nâng chình xíu nhé. Bỏ qua các hook basic như useState, useEffect, useContext…Hơi nhiều lời rồi, lướt thoiiiii Chắc ae đã biết thì component sẽ re-render state hoặc props được cập nhật, compoent cha re-render khiến component con cũng […]

  • admin
  • 30 Tháng Một , 2023
Phòng chống tấn công XSS cho website

Hello mí ae bài viết này mình sẽ share kỹ thuật phòng chống XSS nghen. Ví dụ ở những field mà server trả về cho mình về dạng HTML thì ae không thể render như kiểu JSX product.description được nó sẽ gặp tình trạng kiểu như bên dưới, đấy là cách mà JSX chống lại […]