• admin
 • 31 Tháng Năm , 2022
useEffect trong React

Hi mọi người bài này mình sẽ nói về hook useEffect() nha useEffect() là 1 hook trong React hook hỗ trợ cho functional component. Thường được dùng xử lý các vấn đề liên quan đến side-effects. Side effects có thể hiểu nôm na là những thứ mà nó tác động, chạy phía bên ngoài component […]

 • admin
 • 16 Tháng Năm , 2022
Tìm hiểu Javascript Modules

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về Module trong javascript là gì nhé. Module có thể hiểu như nó là 1 bộ phận, 1 phần nào đó tập hợp rất là nhiều function, logic trong đó và khi chúng ta muốn sử dụng nó thì chỉ cần gọi nó ra mà thôi […]

 • admin
 • 9 Tháng Năm , 2022
Lấy phần tử cuối trong mảng theo cách của bạn

Mình ví dụ 1 mảng đơn giản dưới đây và những cách mà lấy phần tử cuối trong mảng bạn có thể tham khảo áp dụng nhé const arr = [‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’]; Cách 1: Có thể dùng method pop để xóa phần tử cuối cùng trong mảng thu được phần tử cuối cùng. […]

 • admin
 • 6 Tháng Năm , 2022
Bộ phím tắt vscode thần thánh giúp bạn ảo diệu hơn khi dev

Thử thách 6 ngày 6 đêm thành thạo các phím tắt trên Visual studio code để dev ảo diệu hơn…Get Gô ?. ▷==PHÍM TẮT CHỈNH SỬA VĂN BẢN==◁ 1. Ctrl + Shift + K: Xóa dòng 2. Ctrl + Enter: Chèn dòng bên dưới 3. Ctrl + Shift + Enter: Chèn dòng trên 4. Ctrl […]

 • admin
 • 3 Tháng Năm , 2022
Những cách làm center khối thường dùng nhất

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cách căn giữa khối thường dùng nhất hiện nay, tùy trường hợp các bạn tham khảo áp dụng nhé. Mình có đoạn html nhỏ mô tả vấn đề để căn giữa 1 phần tử khối bên trong như sau Bây giờ để cho khối có […]

 • admin
 • 3 Tháng Năm , 2022
Hướng dẫn tùy biến scrollbar trong css

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tùy biến scrollbar nhé. À nó chỉ có chạy ngon trên chrome, safari kể cả edge và coccoc luôn còn firefox thì không hỗ trợ nha. Đầu tiên là thẻ chúng ta muốn dùng để áp dụng, như hình dưới mình set cho […]

 • admin
 • 3 Tháng Năm , 2022
Xử lý hình nền phức tạp với clip-path

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thuộc tính clip path nhé. Nó sẽ giúp chúng ta trong việc cắt hình ảnh phức tạp. Ví dụ như hình ảnh dưới đây, thay vì mình dùng hình thì mình sẽ sử dụng clip-path nhé. Các số trên hình mô tả tọa độ các điểm […]

 • admin
 • 3 Tháng Năm , 2022
Vẽ vời chút với box-shadow

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chút về thuộc tính box-shadow nâng cao nha. Để dễ hình dung thì mình nhắc lại thuộc tính này tí nhé nó sẽ có 4 các giá trị như sau box-shadow: x y scale blur color. Tương ứng giá trị x sẽ là trục ngang, […]

 • admin
 • 3 Tháng Năm , 2022
Sự khác nhau giữa 3 thuộc tính opacity: 0, display:none, visibility:hidden

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn phân biệt 3 thuộc tính opacity: 0, display:none, visibility:hidden để dùng đúng cũng như đỡ gặp bug nhé 😀 Đầu tiên mình đi qua thuộc tính opacity trước nha. Nó sẽ chạy từ 0 đến 1, giá trị 1 là bình thường còn 0 là không […]

 • admin
 • 3 Tháng Năm , 2022
Lặp các phần tử dễ dàng với array.fill()

Đôi khi các bạn muốn tạo nhiều phần tử giống nhau, có thể các bạn tạo 1 mảng rồi lặp hoặc là copy ra hoặc…thì array.fill() sẽ giúp bạn tiện hơn nhé Mình muốn tạo 9 phần tử thì mình cho Array(9) các bạn muốn lặp bao nhiêu phẩn từ bên trong thì thay số […]