• admin
  • 3 Tháng Năm , 2022
Xử lý hình nền phức tạp với clip-path

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thuộc tính clip path nhé. Nó sẽ giúp chúng ta trong việc cắt hình ảnh phức tạp. Ví dụ như hình ảnh dưới đây, thay vì mình dùng hình thì mình sẽ sử dụng clip-path nhé. Các số trên hình mô tả tọa độ các điểm […]

  • admin
  • 3 Tháng Năm , 2022
Vẽ vời chút với box-shadow

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 1 chút về thuộc tính box-shadow nâng cao nha. Để dễ hình dung thì mình nhắc lại thuộc tính này tí nhé nó sẽ có 4 các giá trị như sau box-shadow: x y scale blur color. Tương ứng giá trị x sẽ là trục ngang, […]

  • admin
  • 3 Tháng Năm , 2022
Sự khác nhau giữa 3 thuộc tính opacity: 0, display:none, visibility:hidden

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn phân biệt 3 thuộc tính opacity: 0, display:none, visibility:hidden để dùng đúng cũng như đỡ gặp bug nhé 😀 Đầu tiên mình đi qua thuộc tính opacity trước nha. Nó sẽ chạy từ 0 đến 1, giá trị 1 là bình thường còn 0 là không […]

  • admin
  • 3 Tháng Năm , 2022
Lặp các phần tử dễ dàng với array.fill()

Đôi khi các bạn muốn tạo nhiều phần tử giống nhau, có thể các bạn tạo 1 mảng rồi lặp hoặc là copy ra hoặc…thì array.fill() sẽ giúp bạn tiện hơn nhé Mình muốn tạo 9 phần tử thì mình cho Array(9) các bạn muốn lặp bao nhiêu phẩn từ bên trong thì thay số […]