Branch trong git

 • admin
 • 25 Tháng Mười, 2022

Branch nó giúp mình tạo ra những nhánh làm việc riêng biệt mà không ảnh hưởng lẫn nhau, dễ dàng quản lí code hơn.

 • Tạo 1 nhánh mới
  • Nó sẽ tạo 1 nhánh mới dựa trên nhánh hiện tại git branch new_branch_name
  • Hoặc tạo 1 nhánh mới và chuyển sang nhánh mới luôn git checkout -b new_branch_name hoặc git switch -c new_branch_name (Cái mới ở git verson 2.23)
 • List tất cả nhánh
  • Hiển thị tất cả nhánh trên local git branch
  • Hiển thị tất cả nhánh trên remote git branch -r
  • Hiển thị tất cả nhánh trên local & remote git branch -a
  • Đôi khi sẽ không hiển thị nhánh ở trên remote thì ae gõ git fetch trước để nó cập nhật lại repo của mình nghen
 • Chuyển nhánh
  • Chuyển qua lại giữa 2 nhánh ở local git checkout name_branch hoặc git switch name_branch
 • Đổi tên nhánh
  • Nếu tên nhánh hiện tại bị sai, sửa lại bằng cách git branch -m new_branch_name
  • Trường ở nhánh này muốn đổi tên nhánh khác git branch -m old_branch_name new_branch_name
  • Mình chỉ đổi được ở local thôi, nếu nhánh đó đã xuất hiện trên remote rồi thì khi mình push sẽ tạo ra nhánh mới trên repo
 • Xóa nhánh
  • Xóa nhánh ở local git branch -D local_branch_name
  • Xóa nhánh ở remote git branch origin --delete remote_branch_name hoặc git push origin :remote_branch_name
 • Push một branch
  • Để push branch từ local lên git push origin local_branch_name hoặc git push origin -u local_branch_name nhưng cách này thì lần sau chỉ cần git push thôi thay vì origin bla bla kia nữa (‘-u’ là viết tắt của ‘–set-upstream’. Nó cho git biết rằng hãy tự kết nối nhánh ‘local feature’ với ‘origin feature’
  • Câu lệnh giúp các ae không cần gõ chính xác tên local branch luôn git push -u origin HEAD (Head là nó tham chiếu đến đầu danh sách branch hiện tại)
  • Xem những local branch đã kết nối với remote branch thì cat .git/config
 • Cập nhập branch đã xóa
  • Khi ai đó xóa một branch trên remote nhưng khi mình gõ git branch -r vẫn show ra origin branch đó bình thường, thì để đồng bộ thì git fetch -p
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Nhấn ESC để đóng

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x