• admin
 • 29 Tháng Mười , 2022
Thêm thay đổi vào commit cuối cùng với amend

Đôi lúc ae đang code gì đó nghĩ là xong rồi và commit push lên chuẩn bị tạo Pr cho mọi người review thì chợt nhận ra thiếu gì đấy cmnr. Thay vì vô viết rồi commit lại thì đã có git amend Sau khi ae thay đổi những gì đã thiếu rồi thì ae […]

 • admin
 • 28 Tháng Mười , 2022
Gộp commit với squash

Đôi khi trong 1 feature có nhiều commit quá cũng không clearn lắm. Vd mình làm feature A thì code html có 1 commit, implement có 1 commit, update abc có 1 commit nữa không tiện quản lí sau này lắm, làm commit history không clean lắm git rebase -i HEAD~3 (Head là con trỏ, […]

 • admin
 • 28 Tháng Mười , 2022
Undo trong git

Hello ae lại là mình với những bài về git đây 😜. Trong bài viết này mình sẽ undo lại những thay đổi về trạng thái ban đầu ae cùng tham khảo nhé Hoàn tác những file ở local changes về trạng thái ban đầu: git checkout name_file_change.ext Hoặc git restore name_file_change.ext Hoặc khi change […]

 • admin
 • 25 Tháng Mười , 2022
Branch trong git

Branch nó giúp mình tạo ra những nhánh làm việc riêng biệt mà không ảnh hưởng lẫn nhau, dễ dàng quản lí code hơn. Tạo 1 nhánh mới Nó sẽ tạo 1 nhánh mới dựa trên nhánh hiện tại git branch new_branch_name Hoặc tạo 1 nhánh mới và chuyển sang nhánh mới luôn git checkout […]

 • admin
 • 25 Tháng Mười , 2022
README là gì và viết README như nào?

Trong bài viết này mình cùng tìm hiểu về file readme là gì nhé. Nó là 1 file dùng để giới thiếu dự án, cấu trúc cũng tài liệu cho dự án. Tạo file README.md (tên này là tiêu chuẩn để cho github, gitlab.. nhận diện được đó là file mô tả cho dự chúng […]

 • admin
 • 23 Tháng Mười , 2022
Bỏ qua file với .gitignore

Đôi lúc ae không muốn git theo dõi file thay đổi của chúng ta chỉ cần tạo file .gitignore Khi ae làm việc với nodejs thì sinh ra thư mục node_modules khá nặng, không cần thiết phải lên git làm gì vì khá tốn thời gian pull push code và cả tài nguyên lưu trữ […]

 • admin
 • 22 Tháng Mười , 2022
Git pull và giải quyết conflict code

Trường hợp code trên remote repo có những thay đổi và cập nhật, anh em có thể cập nhật những thay đổi này trên local repo của bạn cho giống như trên remote repo bằng câu lệnh vd như git pull orgin name_branch Đôi lúc trong team ai đó sửa code trên remote rồi nhưng […]

 • admin
 • 22 Tháng Mười , 2022
Trick dùng nhiều tài khoản github trên cùng một máy

Hello ae có bài này chắc sẽ ngắn thôi nhưng có thể giúp ae control được nhiều tài khoản github trong cùng một máy dễ dàng hơn qua bài viết này nhé. Đi thoi… Tại thư mục (~/.ssh/) nơi sinh ra id_rsa của các bạn ấy, mình tạo thêm 1 file config (Không có đuôi […]

 • admin
 • 16 Tháng Mười , 2022
Git log là gì?

Câu lệnh git log dùng để xem các commit gần đây của mình như thế nào. Mỗi commit sẽ có mã riêng biệt cho từng commit. Thường nó sẽ dài khiến mình khó đọc thì lệnh git log --oneline hiển thị ngắn gọn dễ đọc hơn. Nó sẽ lấy 7 ký tự đầu tiên và […]

 • admin
 • 16 Tháng Mười , 2022
Git push là gì?

Để đẩy code từ local lên trên remote thì thường dùng lệnh git push origin name_branch Ví dụ mình muốn đẩy code lên nhánh main: git push origin main Đừng trên trước khi push code phải add để thêm file thay đổi vào Staging, và commit nó nữa nhé Có thể ae thấy bạn bè […]

 • admin
 • 13 Tháng Mười , 2022
SSH key trong github

– Khi push thì mình phải đảm bảo đã có 1 repo trên server (github) rồi – Local repo của mình phải kết nối với remote repo đó Để kết nối với remote repo thường sẽ có 2 cách Clone remote repo về local, lúc này dưới local đã có local repo và được kết […]

 • admin
 • 12 Tháng Mười , 2022
Combo Git status, Git add, Git commit 🧐

Git status Cho mình biết đang ở nhánh nào (On branch…) Trạng thái branch của mình so với trên server github như thế nào, có thể sai thì code đã được update trên server lúc mình đang code. Muốn chính xác thì phải git fetch để tải code mới nhất về Trạng thái các file, […]

 • admin
 • 12 Tháng Mười , 2022
Git init và git config khi bắt đầu dự án

Git init Chạy git init để tạo 1 repository (nơi chứa source code) trên máy tính. Sau khi chạy xong nó sẽ sinh ra 1 mục .git (có thể bị ẩn tùy máy), và source code chúng ta phải nằm ngang cấp với mục .git nhé Có 2 loại repository 1 là ở local, trên […]

 • admin
 • 12 Tháng Mười , 2022
Git là gì? Cài đặt git trên máy tính

Hello ae. Bài này sẽ là bài đầu tiên trong chuỗi sê ri git của mình nhé. Đảm bảo đủ dùng bao gọn, bao dễ hiểu. Vì lúc trước mình sợ git lắm kaka, vì sợ mất code này nọ vài lần nên dùng rén rén. Nên hy vọng bài hày sẽ giúp phần nào […]