• admin
  • 9 Tháng Sáu , 2024
Routing trong nextjs

Bài tiếp theo của nextjs thì mình sẽ nói về routing trong nextjs nhé. Mình sẽ nói ngắn gọn nhất có thể để ae đọc hình dung dứt liền luôn nha Basic Thư mục sign-in có file page.tsx thì nextjs sẽ tạo ra đường dẫn webapp là /sign-in Trong thư mục phải có file page.tsx […]

  • admin
  • 3 Tháng Sáu , 2024
Sử dụng font trong nextjs

Say hi những người ae, TuPV comeback đây kaka lâu ngày quá rồi để cái blog mốc mêuuuu luôn á kaka. Thôi thì NextJs ra vừa ra bản NextJs15 RC cách đây mấy ngày thì thôi đu theo luôn cho nó trending tí nhen. Bài này sẽ là khởi đầu cho những bài về NextJs […]