• admin
  • 11 Tháng Hai , 2023
Mutation trong React Query

Lại là TúPêVê cùng sê ri React Query đây. Bài này giúp ae hiểu Mutation trong React Query là gì, dùng nó ra sao nhé. Lướt xuống thôi 😆 mutate là 1 async function nha ae, nó xử lý bất động bộ nhưng nó không return promise đâu nghen

  • admin
  • 8 Tháng Hai , 2023
Tìm hiểu cơ chế caching của React Query như thế nào nghen

Lại là TúPêVê đây 😜. Bài này mình cùng tìm hiểu một số khái niệm quan trọng cũng như cơ thế caching của React Query như thế nào nhé 💋 Một số khái niệm ae cần lưu ý nhé staleTime (default 0 ms): Thời gian data được cho là đã cũ. Khi get data xong […]

  • admin
  • 8 Tháng Hai , 2023
Cùng tìm hiểu React Query là gì nghen

Hello mấy ae bài viết là bài đầu tiên trong chuỗi React Query cùng TúPêVê nghen. Gét Gô thuiiii TanStack Query là cái tên gọi mới hay có thể gọi React Query là thư viện giúp quản lý các state bất đồng bộ như data từ api Nó có ưu điểm gì Quản lý cache […]